Participant ID: 2793
Hello, and thanks for visiting my page.
Thanks.

Motty Klein

TOTAL RAISED
GOAL
Goal Progress: 154%

Recent Donors

Cash Event
$67.00
Motti klein
$177.00
Yosef and Mordechai Rosenblum
$50.00
Bobby Klein
$90.00
Zeidy Klein
$90.00
Ari & Bailla Teitelbaum
$100.00
Yoeli Klein
$40.00
×